ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ( 20 ข่าว )

...
เนื่องในวันวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นี้ โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้ 

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นี้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียนโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี

06 ธ.ค. 2565 | ผู้เขียน : admin | อ่าน : 39

...
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค. 2565 | ผู้เขียน : admin | อ่าน : 78

...
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 40 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 24

24 มี.ค. 2564 | ผู้เขียน : teerawat | อ่าน : 802

...
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ประกาศปิดสถานศึกษา (เพิ่มเติม) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 มีแนวโน้มสูงขึ้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง มีแนวโน้มสูงขึ้น อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดสู่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้

25 ธ.ค. 2563 | ผู้เขียน : teerawat | อ่าน : 745

...
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ประกาศปิดสถานศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ระบาดระลอกใหม่

โรงเรียนตระหนักและห่วงใยต่อสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การเปิดและ ปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๙ (๑)

22 ธ.ค. 2563 | ผู้เขียน : teerawat | อ่าน : 744

...
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา เพื่อสมทบทุนปรับปรุงอาคารเรียน อาคารหอประชุม อาคารโรงฝึกงานและห้องน้ำ

06 ต.ค. 2563 | ผู้เขียน : teerawat | อ่าน : 1,072

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

68 หมู่ 7 ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1072630455
รหัส Smis 8 หลัก : 630455
รหัส Obec 6 หลัก : 630455
...
ปัญญาเป็นใหญ่ในหมู่ชน
เข้าชมทั้งหมด : 49,570 คน
วันนี้ : 54 คน
เมื่อวานนี้ : 57 คน
Teerawat Sriwattanang - Web Dev. 2020