ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา เตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  658 ครั้ง
30 มิ.ย. 2563
ผู้เขียน : teerawat
658 ครั้ง

30 มิ.ย. 2563
ผู้เขียน : teerawat

ในสถานการณ์ COVID-19 นี้ โรงเรียนหรือสถานศึกษาต่าง ๆ ย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเรียน เพื่อไม่ให้นักเรียนห่างหายจากการเรียนมากเกินไป การเปิดสถานศึกษาในช่วง COVID-19 นี้จึงต้องมีมาตรการที่รัดกุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หากพบผู้ติดเชื้อโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น ๆ อาจต้องปิดตัวลงอีกครั้งเพื่อคัดกรอง

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณะสุข จึงได้มีมาตรการให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมและป้องกันการแพร่ระบาดให้สถานศึกษาทุกแห่งปฏิบัติตาม เพื่อให้พร้อมรับนักเรียนและให้บริการประชาชน

โดยโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาเตรียมพร้อมให้บริการนักเรียนและประชาชน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ โดยยึดหลักการป้องกันตามที่กระทรวงสาธาณะสุขแนะนำและให้ยึดถือปฏิบัติ โดยเตรียมอ่างล้างมือไว้ในจุดที่นักเรียนเดินผ่านและจัดทำที่กั้นระหว่างบุคคลในโรงอาหาร ติดป้ายเชิญชวนและแนะนำเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อ COVID-19 พร้อมทำความสะอาดสถานที่ ห้องเรียน และอาคารเรียน มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และมีเจลล้างมือไว้้ประจำห้องเรียน และห้องพักครูทุกห้อง

...

......

......

ข่าวอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

68 หมู่ 7 ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1072630455
รหัส Smis 8 หลัก : 630455
รหัส Obec 6 หลัก : 630455
...
ปัญญาเป็นใหญ่ในหมู่ชน
เข้าชมทั้งหมด : 49,566 คน
วันนี้ : 50 คน
เมื่อวานนี้ : 57 คน
Teerawat Sriwattanang - Web Dev. 2020